Download and Read books online PDF, TXT, ePub, PDB, RTF, FB2 & Audio Books files for your device. So, you can read the books in any times.

[23.04 MiB] OLUKLAR ÇİFT books by Ahmet Kurucan

Bu kitap halkın kendisine verdiği yönetme yetkisini suistimal ederek, yaptığı tasarruflar hakkında hukuk önünde hesap vermek istemeyen bir kişi ve oligarşik çevresinin ağızlarından çıkan bir çift sözle, bir gecede terör örgütü ilan edilen ve Anadolu topraklarının çok defa şahit olduğu kişi ve gruplar misali, kitlesel sosyal kırıma maruz kalan cemaat mensuplarının her birine tek tek ithaf edilmiştir. Kitabın satışından doğacak gelir de “Time to Help” kurumu vasıtasıyla onlara verilecektir.

“İnsanlar ikiye ayrılır: ya yok edilecek düşmanlar ya da adam edilecek insanlar.”
OLUKLAR ÇİFT
Title:OLUKLAR ÇİFT
Format Type:eBook PDF / e-Pub
Author:
Date release:
Size:23.04 MiB
Category:Performing Arts, Books, Young Adult, Arts & Entertainment
  • OLUKLAR ÇİFT